Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja in odgovori

Seveda, preusmerite lahko poljubno število telefonskih priključkov (HC, prodajni oddelek, marketing), vse priključke ali občasno le nekatere.

Nastavitve preusmeritve klicev se nastavijo v centrali, direktno na telefonskem aparatu ali pri operaterju storitev. Lahko nastavimo več različnih tipov preusmeritev ( ob zasedenosti, po določenem času, brezpogojno). Preusmeritve lahko dnevno spreminjate direktno na telefonskem aparatu.

  • Število sprejetih klicev za dan, uro, mesec oz. glede na časovno opredeljenost,
  • čas pogovora agenta s klicateljem,
  • skupni čas pogovorov za posamezno telefonsko številko (specifika),
  • skupni čas pogovorov za posamezno pravno osebo,
  • ter okoli 150 drugih statističnih poročil.

Za izvedbo podpore za določen časovni okvir ni ovir! Naši naročniki so prav tako podjetja, ki nas najamejo le ob izvajanju marketinških aktivnosti (jumbo plakati, spoti, TV oddaje, nagradne igre…)

Zaradi pričakovane specifičnosti vsakega naročnika, zagotovi naročnik vsebinske elemente s katerimi uvede klicni center Ortus inc. operaterja v delo. V osnovi potrebujemo: osnove informacije o podjetju, imena in priimke oseb vključenih v KC, področje, ki ga oseba pokriva, mail naslov/e za sporočanje, mobilne telefonske številke ( v kolikor bo sporočanje potekalo preko SMS sporočil), delovni čas… Vsi mail naslovi in mobilne telefonske številke so namenjeni zgolj za posredovanje sporočil in ne za posredovanje tretji osebi!

Sporočilo lahko posreduje glede na to katera telefonska številka se je izpisala na »POP UP« maski, povpraša po namenu klica ali po imenu ali priimku osebe s katero želi klicatelj govoriti. Zaradi specifičnosti vsakega podjetja, še več, vsakega oddelka, je dogovor o posredovanju zadeva individualnega dogovora.

Prispeli klic se avtomatsko usmeri na prvega prostega operaterja v ACD skupini.

V navedenem primeru je najprimernejša rešitev povezave baz podatkov ( pregled zaloge blaga, vnos podatkov o možnih terminih dostave, …).

Takoj, ko operater zaključi klic začne pisati sporočilo. Prejmete ga torej z zamikom cca 30 sek – pisanje sporočila ter čas prenosa ( e-mail, sms).

Vsi agenti govorijo slovenski, hrvaški, srbski, italijanski, angleški, nemški, madžarski, makedonski in albanski jezik.

Strošek delovne sile v bruto znesku predstavlja za delodajalca nezanemarljiv strošek. Optimalna izkoriščenost delovne sile je zato toliko bolj pomembna. Podpora klicnega centra je lahko pomoč delavcem le v primerih, ko sami na uspejo prevzeti telefonskega klica, kljub prisotnosti na delovnem mestu (so na sestanku, govorijo po drugi telefonski liniji, malice …). V takih primerih se nastavi preusmeritev v KC po določenem času in KC sprejme le tiste klice, na katere vam ni uspelo odgovoriti. Lahko je to 5,10 ali več klicev/ dan. Zakaj bi torej za nekaj klicev dnevno potrebovali dodatno delovno silo? Z vklopom v KC plačate le dejansko opravljeno delo ob zagotovljeni 24 urni podpori. Ni stroškov za neopravljeno delo (čakanje telefonskih klicev), bolniške, regres, malice, prevoz.

Potrebujete več informacij? Kontaktirajte nas.

Tukaj smo za vas. Kontaktirajte nas preko telefona, e -maila ali preko naših socialnih medijev.